Programma 2019-2020

Beste schuldbemiddelaar, Beste schuldbemiddelaarster,

In bijlage, vindt u de verschillende programma’s en agenda’s van de activiteiten die we organiseren in 2019-2020 :

  • Programma opleidingen in schuldbemiddeling.
  • Programma van juridische intervisies (minnelijke schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling).
  • Agenda van de conferentie-debatten en Ronde Tafels.
  • Agenda van de gratis collectieve opleidingen over de collectieve schuldenregeling voor het publiek.

Aangezien onze activiteiten dankzij de steun van de GGC en de Cocof georganiseerd worden, zijn ze bij voorrang bestemd voor erkende diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of diensten die een aanvraag tot erkenning hebben ingediend.

Het aantal deelnemers is beperkt. De inschrijvingen zullen chronologisch opgenomen worden. De plaatsen die niet ingenomen zijn door erkende diensten zullen toegekend worden op basis van de inschrijvingsdatum.

Onze opleidingen :

Een nieuwe basisopleiding schuldbemiddeling zal op 18 november 2019 starten.

Juridische Intervisies (nieuwe formule) :

We vestigen ook uw aandacht op de nieuwe formule die we voorstellen voor de juridische intervisies.

Onze juristen staan elke laatste vrijdag van de maand tot uw beschikking voor een intervisie van uw minnelijke schuldbemiddelingsdossiers of dossiers in collectieve schuldenregeling. Om een van deze intervisies bij te wonen, moet je je TEN LAATSTE DE DAG ERVOOR INSCHRIJVEN en op de voorziene dag om 9:30 uur met JE DOSSIER(S) komen.

Op vrijdag 27/09, 20/12, 27/03 en 26/06 zullen uw dossiers in collectieve schuldenregeling bekeken worden.

Op vrijdag 25/10, 29/11, 31/01, 21/02, 24/04 en 29/05 zullen uw dossiers in minnelijke schuldbemiddeling bekeken worden.

Deze intervisies zijn gratis.

Conferentie-debatten en Ronde Tafels :

Dit jaar stellen we een nieuwe organisatie voor om de uitwisselingen en debatten met onze gasten en tussen schuldbemiddelaars te verbeteren !

Wij stellen voor om tijdens de conferentie-debatten kleine "papieren formulieren" uit te delen, zodat iedereen zijn vragen, opmerkingen, reacties en zelfs meningsverschillen over wat er tijdens de conferentie-debatten wordt gezegd, kan noteren zonder zelf het woord te hoeven nemen.

Deze formulieren zullen worden verzameld door de animator van het Steunpunt, die ze tijdens het debat naar voren zal brengen. Het doel is om degenen die niet graag in het openbaar spreken of die aarzelen om dat te doen, de gelegenheid te geven zich in alle rust uit te drukken. Dit maakt het ook mogelijk om belangrijke kwesties of vragen te belichten die meerdere deelnemers interesseren, enz... Degenen die zelf het woord willen nemen, kunnen dat natuurlijk ook altijd doen !

We zullen ook een systematische debriefing organiseren na de bijeenkomst om onder elkaar enkele ideeën voor reflectie en/of uitdieping te kunnen identificeren op basis van wat er is uitgewisseld/geleerd. Daarom zullen de conferentiedebatten plaatsvinden van 13u30 uur tot 16 uur.

Save the date ! Organisatie van een belangrijke studiedag : de Jaarlijkse Dag van de Schuldbemiddelaars op 24/10/2019.

Je bent het beu om steeds dezelfde moeilijkheden te moeten overwinnen zonder dat er iets beweegt ! Doe er iets aan ! Samen zullen we meer dynamisme en impact hebben. Dit jaar lanceren we op 24 oktober een belangrijke werk- en studiedag.

Het gaat erom samen te werken in workshops rond de volgende 4 thema’s (uit te kiezen) :

  • Insolventie en netwerken,
  • De strijd tegen onrechtmatige praktijken van gerechtsdeurwaarders,
  • Het werkkader van de diensten schuldbemiddeling
  • Het voorkomen van overmatige schuldenlast

Het doel van deze bijeenkomst is om onze zorgen te delen, te netwerken en concrete acties te identificeren. De animatie zal dynamisch en feestelijk zijn.

We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk van u aanwezig zullen zijn.

Gratis collectieve opleidingen over de collectieve schuldenregeling voor het publiek :

Naast deze brief, zal elke schuldbemiddelaar één maand voor de datum van de opleiding een uitnodiging per mail en een inschrijvingsformulier ontvangen.

Elke schuldbemiddelaar mag verschillende personen inschrijven. Niettemin moet hij één formulier per ingeschreven persoon gebruiken.

We hopen u dit jaar ook talrijk te kunnen begroeten,

Met de meeste hoogachting.

Het team van het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Programme des formations 2019-2020/Programma opleidingen 2019-2020
Programma van juridische Intervisies
Programma van Conferentie-debatten en Ronde tafels 2019 - 2020
Programma van de gratis collectieve opleidingen over de collectieve schuldenregeling voor het publiek

Logos (màj août 2019)

© Centre d’appui — 2019

imprimer