Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Tweede golf – nieuwe maatregelen voor de beslagleggingen

06/01/2021

De beschermende maatregelen die tijdens de eerste lockdown werden genomen, worden uiteindelijk verlengd voor de tweede golf. Hier zijn de maatregelen die de schuldbemiddeling betreffen :

Het verbod van elke nieuwe beslag op roerende of onroerende goederen, derdenbeslag of overdracht van 20/12/2020 tot 31/01/2021. (1 maand)

De opschorting van alle lopende beslagleggingen op roerende of onroerende goederen van 20/12/2020 tot 31/01/2021 (1 maand)

De verhoging van de inbeslagnemingsdrempels met 20% van 20/12/2020 tot 31/03/2021. (3 maanden) [1]

De verlenging met 6 maanden van de termijn om een gebouw gerechtelijk te verkopen in geval van beslag op onroerend goed of CSR indien deze termijn tussen 01/11/2020 en 31/03/2021 is verstreken.

De verlenging tot maximaal 31/04/202131/03/2021 van de termijn voor het verstrekken van de gevraagde bewijsstukken in het kader van de tweedelijnsrechtsbijstand wanneer de vertraging verband houdt met de COVID-19-crisis.

UITZONDERING, er is geen bescherming van toepassing indien :
- Het in beslag genomen onroerende goed niet de hoofdverblijfplaats van de schuldenaar is.
- Het een beslag voor onderhoudsgeld betreft.
- De schuldenaar akkoord gaat met de beslaglegging.
- Het een beslag voor de invordering van een strafrechtelijke boete of een andere schuld aan de Staat (administratief, fiscaal en/of niet-fiscaal) betreft.

Deze maatregelen werden bevestigd in de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19

[1Le programme de calcul des sommes saisissables adapté est téléchargeable ici

Revenus Saisissables Coronavirus

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief