Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gezien de huidige gezondheidssituatie ...

De gezondheidssituatie waarin we verkeren heeft ons echter gedwongen om de
organisatie van onze activiteiten te herzien door het aantal deelnemers
drastisch te beperken.

De Opleidingen

Voor alle in 2020 geplande opleidingen is het aantal deelnemers
beperkt tot negen. Om een maximaal aantal mensen in staat te stellen deel
te nemen, hebben we voor elk van deze opleidingen twee cyclussen gepland.

Voor de basisopleiding schuldbemiddeling begint de eerste cyclus op 14
september 2020 en de tweede op 30 oktober 2020.

Voor de in 2021 geplande opleidingen hebben we het aantal deelnemers
vooralsnog niet beperkt, maar afhankelijk van de ontwikkeling van de
gezondheidssituatie kunnen we gedwongen worden dit te doen.

Tot slot, als de sanitaire omstandigheden ons niet toelaten om te
vergaderen, zullen de opleidingen die zich daartoe lenen (ze worden
aangegeven in het programma) op afstand worden georganiseerd, via** het
ZOOM-platform**.

De inschrijvingen voor de opleidingen gebeuren in chronologische
volgorde van ontvangst van de inschrijvingsformulieren in het Steunpunt,
waarbij zoals steeds voorrang wordt gegeven aan diensten schuldbemiddeling
erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( of waarvan de
erkeningsprocedure lopend is).

Wanneer er twee opleidingscyclussen gepland zijn, zal de inschrijving voor
de ene of de andere cyclus ook gebaseerd zijn op de volgorde van ontvangst
van de inschrijvingsformulieren. De eerste 9 formulieren worden
ingeschreven voor de eerste cyclus, de volgende 9 voor de tweede, zonder
dat de deelnemers de ene cyclus kunnen kiezen in plaats van de andere.

Daarom is het belangrijk om, wanneer u zich inschrijft voor een opleiding
die gepland is voor 2020, de twee (cyclussen) van data in uw agenda’s te
"blokkeren", totdat we de cyclus aangeven die u gaat volgen. We zullen ons
uiterste best doen om uw data zo snel mogelijk te plannen.

Conferentie-debatten en Ronde Tafels

Wat betreft de conferentie-debatten en de Ronde Tafels zullen we proberen
de vergaderingen te organiseren met inachtneming van de sanitaire
beperkingen. Als het aantal ingeschreven deelnemers echter te hoog is,
beperken we de aanwezigheid tot één vertegenwoordiger per dienst en
bieden we de mogelijkheid om de debatten op afstand te volgen, in de vorm
van een "webminary", via het ZOOM-platform, met de mogelijkheid om live
vragen te stellen of te reageren via de “chat”.

Gratis informatiesessies over de collectieve schuldenregeling voor het publiek

Het aantal mensen per sessie is ook beperkt tot 9.

Naast deze brief, zal elke schuldbemiddelaar één maand voor de datum van
de sessie een uitnodiging per mail en een inschrijvingsformulier ontvangen.

De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde van ontvangst in het
Steunpunt.
De persoon die niet geselecteerd is vanwege ruimtegebrek voor de sessie
waarvoor u hem/haar heeft ingeschreven, krijgt voorrang voor de volgende
sessie, als u hem/haar opnieuw wilt inschrijven.

Gezondheidsmaatregelen

Het dragen van een masker is verplicht voor iedereen die in het Steunpunt
aanwezig is. Deelnemers moeten dit masker dragen voordat ze aankomen. Wie
zich niet aan deze instructie houdt, wordt onmiddellijk uit het Steunpunt
geweerd.
Onze activiteiten zullen zo worden georganiseerd dat de sanitaire
maatregelen strikt worden nageleefd, onder meer rekening houdend met de
grootte van de lokalen en het aantal deelnemers.
De reiniging (van deurgrepen, trapleuningen, enz.), de hoeveelheid zeep en
ontsmettingsmiddelen in de sanitaire voorzieningen zijn versterkt.

Ondanks de sanitaire situatie en de beperkingen die deze met zich
meebrengt, zijn we blij u weer te kunnen verwelkomen en hopen we dat velen
van u onze activiteiten persoonlijk of op afstand zullen kunnen volgen.

Dank u voor uw begrip.

Het team van het Steunpunt

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief