Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder

Blijven gerechtsdeurwaarders ongestraft ? (FEBRUARI 2015)


Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder (AUGUSTUS 2015)

Wie kan een klacht neerleggen?
De klacht kan worden neergelegd in naam van de schuldenaar, in welk geval hij de brief moet ondertekenen, of in naam van de dienst schuldbemiddeling. In dat geval moet een kopie van de schuldbemiddelingsovereenkomst worden bijgevoegd, ondertekend door de schuldbemiddelaar en de schuldenaar of bij gebreke een gemandateerde.
Waar klacht neerleggen?
Voor Brussel moet u de klachten richten aan: Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het...


Veroordeling van een gerechtsdeurwaarder (OKTOBER 2017)


KLACHTENRAPPORT tegen de gerechtsdeurwaardeers (OKTOBER 2019 - UPDATE IN OKTOBER 2020)


Welke rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders. (OKTOBER 2019)

In de praktijk wordt een schuldbemiddelaar vaak geconfronteerd met maatregelen van deurwaarders die hij als onevenredig of onrechtmatig beschouwt. Door het statuut van ambtenaar van de burgerlijke stand is het beroep van gerechtsdeurwaarder een erg gecontroleerd en beschermd beroep, in die mate dat hij een zekere immuniteit lijkt te genieten en hem niets ten laste kan worden gelegd. Maar er bestaan echter verschillende rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders.
Dit artikel...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief